• slide1-tv
  • slide4-tv
  • slide2-tv

Cấp nước

Cấp nước
INTEC là công ty Tư vấn hàng đầu Việt Nam trong việc thực hiện các dự án về cấp nước. Các ...

Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật
Tư vấn xây dựng Hạ tầng kỹ thuật của các khu đô thị, các khu công nghiệp, khu dân cư, nhà ...

Bệnh viện

Bệnh viện
Tư vấn Xây dựng Bệnh viện đã được Intec thực hiện tại nhiều địa phương trong cả nước với nhiều nguồn ...

Ứng phó với biến đổi khí hậu và Thủy lợi

Ứng phó với biến đổi khí hậu và Thủy lợi
Cùng với sự biến đổi không ngừng của khí hậu, các dự án để ứng phó với sự biến đổi của ...

Thoát nước và vệ sinh môi trường

Thoát nước và vệ sinh môi trường
Các dự án Thoát nước, Vệ sinh môi trường và quản lý chất thải rắn đã được Intec thực hiện từ ...

Nâng cấp và Phát triển đô thị

Nâng cấp và Phát triển đô thị
Nâng cấp và Phát triển đô thị là một lĩnh vực chiếm thế mạnh của Intec trong việc cung cấp dịch ...

Giới thiệu công ty

Được thành lập vào năm 2008 của thập kỷ trước, Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Quốc Tế (viết tắt là INTEC) là một Công ty Cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp với sản phẩm cung cấp chủ đạo là Dịch vụ Tư vấn.
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7