Dự án Xây dựng bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, nâng công suất lên 500 giường

Dự án Xây dựng bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, nâng công suất lên 500 giường

Địa điểm: Thành phố Hòa Bình
Thời gian thực hiện: 09-12/2013
Nguồn vốn: Ả rập Xê út
Khách hàng: Ban chuẩn bị các dự án ODA tỉnh Hòa Bình
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án Xây dựng bệnh viện Giao thông Vận tải Trung Ương

Dự án Xây dựng bệnh viện Giao thông Vận tải Trung Ương

Địa điểm: Hà Nội
Thời gian thực hiện: 2011 – 2012
Nguồn vốn: Vốn Đối ứng
Khách hàng: Bệnh viện giao thông vận tải Trung Ương
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, quy mô 500 giường

Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, quy mô 500 giường

Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
Thời gian thực hiện: 2012
Nguồn vốn: ODA Hungary và vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Cần Thơ
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12