Dự án Xây dựng bệnh viện Giao thông Vận tải Trung Ương

Dự án Xây dựng bệnh viện Giao thông Vận tải Trung Ương
Địa điểm: Hà Nội
Thời gian thực hiện: Năm 2011-2012
Nguồn vốn: Quỹ OFID
Khách hàng: Bệnh viện giao thông vận tải Trung Ương
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Đặc điểm chính:
  • Xây dựng mới tòa nhà nghiệp vụ kĩ thuật gồm 07 tầng và 02 tầng hầm có tổng diện tích sàn xây dựng 16.579 m2 (bao gồm cả diện tích 02 tầng hầm) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà đồng bộ
  • Xây dựng Các khoa Nội trú: Khoa Ngoại & khoa Hồi sức tích cực, có quy mô khoảng 200 giường bệnh
  • Nhà Đại thể và một số tiện ích phụ trợ khác, kèm hạ tầng kỹ thuật có liên quan.
Dịch vụ cung cấp:
  • Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  • Lập Đều chỉnh báo cáo nghiên cứu Khả thi

Dự án khác

dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7