Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, quy mô 500 giường

Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, quy mô 500 giường
Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
Thời gian thực hiện: Năm 2012-2013 và năm 2019-2022
Nguồn vốn: ODA Hungary và vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Cần Thơ và Sở Y tế Cần Thơ
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Đặc điểm chính:
1. Xây dựng 01 Bệnh viện Ung Bướu (quy mô 500 giường) bao gồm:
- Khu nhà chính của bệnh viện được thiết kế theo hình chữ nhật bao gồm: 01 tầng hầm + 10 tầng
- Khu xạ trị: 03 tầng
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho Bệnh viện: công viên cây xanh, bãi xe khách và đường giao thông nội bộ, tường rào,...
- Mua sắm các thiết bị y tế cho Bệnh viện (bao gồm các thiết bị xạ trị, máy cyclotron, máy gia tốc thẳng…)

Dịch vụ cung cấp:
  • Lập báo cáo Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  • Giám sát thi công xây dựng công trình (2019-2022)

Dự án khác

dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7