Tư vấn Xây dựng Bệnh viện đã được Intec thực hiện tại nhiều địa phương trong cả nước với nhiều nguồn vốn tài trợ khác nhau. Các dự án Bệnh viện do Intec thực hiện đa dạng từ Bệnh viện chuyên khoa đến bệnh viện đa khoa. Intec có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các dịch vụ từ bước lập dự án, đến thiết kế chi tiết, tư vấn đấu thầu,… cho các Dự án Xây dựng Bệnh Viện. Một số dự án tiêu biểu do Intec thực hiện:
  • Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, quy mô 500 giường, vốn vay Hungary;
  • Dự án Xây dựng bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, nâng công suất lên 500 giường, vốn vay Ả rập Xê út;
  • Dự án Xây dựng bệnh viện Giao thông Vận tải Trung Ương, vốn vay quỹ OFID.
 
dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12