Tư vấn kỹ thuật về nghiên cứu khả thi, phương thức thầu, đấu thầu mua sắm, giám sát và thẩm định dự án được tài trợ bởi chương trình tín dụng ưu đãi tại Việt Nam

Tư vấn kỹ thuật về nghiên cứu khả thi, phương thức thầu, đấu thầu mua sắm, giám sát và thẩm định dự án được tài trợ bởi chương trình tín dụng ưu đãi tại Việt Nam

Địa điểm: Các tỉnh phía Bắc, Việt Nam
Thời gian thực hiện: 2012-2014
Nguồn vốn: ---
Khách hàng: Đại sứ quán Phần Lan
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Nhà máy dệt may QT

Nhà máy dệt may QT

Địa điểm: Bắc Giang
Thời gian thực hiện: 2011-2012
Nguồn vốn: Vốn Trong nước
Khách hàng: Công ty TNHH MTV dệt may QT
Đặc điểm chính: ---
Dịch vụ cung cấp: ---
dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12