Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

Địa điểm: Thành Phố Cần Thơ
Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB)
Khách hàng: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án Kè bờ sông Cần Thơ-ứng phó với Biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ

Dự án Kè bờ sông Cần Thơ-ứng phó với Biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ

Địa điểm: Thành Phố Cần Thơ
Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021
Nguồn vốn: Cơ quan Phát triển Pháp (AfD)
Khách hàng: Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án cấp thoát nước tại Việt Nam

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án cấp thoát nước tại Việt Nam

Địa điểm: Các tỉnh tại Việt Nam
Thời gian thực hiện: 2012-2014
Nguồn vốn: Chính phủ Phần Lan
Khách hàng: Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7