Nhà máy dệt may QT

Nhà máy dệt may QT
Địa điểm: Bắc Giang
Thời gian thực hiện: 2011-2012
Nguồn vốn: Vốn Trong nước
Khách hàng: Công ty TNHH MTV dệt may QT
Đặc điểm chính: ---
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết

Đặc điểm chính:
Dịch vụ cung cấp:
  • Thiết kế bản vẽ thi công
  • Lập tổng dự toán

Dự án khác

dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12