Dự án xây dựng tuyến ống nước sạch DN2400 từ ngã tư Bình Thái tới Cầu Điện Biên Phủ

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: 12.2017-08.2018
Nguồn vốn: ADB
Khách hàng: VINCI Construction Grands Projects
Đặc điểm chính:
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế chi tiết cấc hạng mục dự án
Giám sát và quản lý hợp đồng Thiết kê và thi công các hệ thống cấp nước thị trấn Chờ và thị trấn Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

Giám sát và quản lý hợp đồng Thiết kê và thi công các hệ thống cấp nước thị trấn Chờ và thị trấn Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

Địa điểm: Bắc Ninh
Thời gian thực hiện: 2012-2014
Nguồn vốn: Vốn WB
Khách hàng: Ban QLDA cấp nước Chờ và Gia Bình.
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Quản lý HĐ và giám sát xây dựng cho các gói thầu DN1, DN2, DN3, DN4 (thiết kế và thi công hệ thống cấp nước cho các thị trấn: Eatling, Đắk Mâm, Kiến Đức, Quảng Khê

Quản lý HĐ và giám sát xây dựng cho các gói thầu DN1, DN2, DN3, DN4 (thiết kế và thi công hệ thống cấp nước cho các thị trấn: Eatling, Đắk Mâm, Kiến Đức, Quảng Khê

Địa điểm: Đắk Nông
Thời gian thực hiện: 2010-2011
Nguồn vốn: Vốn World Bank
Khách hàng: Công ty cấp thoát nước và QLCT đô thị Đắk Nông
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Quản lý hợp đồng và giám sát xây dựng (LĐ7A) cho các gói thầu LĐ1, LĐ2, LĐ5, LĐ6 thiết kế và thi công hệ thống cấp nước cho các thị trấn Tân Hà, Nam Ban, Đ’Ran, Bằng Lăng

Quản lý hợp đồng và giám sát xây dựng (LĐ7A) cho các gói thầu LĐ1, LĐ2, LĐ5, LĐ6 thiết kế và thi công hệ thống cấp nước cho các thị trấn Tân Hà, Nam Ban, Đ’Ran, Bằng Lăng

Địa điểm: Lâm Đồng
Thời gian thực hiện: 2013
Nguồn vốn: Vốn World Bank
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng.
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Cấp nước cho khu liên hợp Gang thép Lào Cai

Cấp nước cho khu liên hợp Gang thép Lào Cai

Địa điểm: Bát Xát - Lào Cai
Thời gian thực hiện: 2012
Nguồn vốn: Vốn Trong nước
Khách hàng: Công ty CP Đầu Tư – Gang Thép Lào Cai
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án cấp nước cho KCN Quế Võ, Bắc Ninh, công suất 10.000m3/ngđ

Dự án cấp nước cho KCN Quế Võ, Bắc Ninh, công suất 10.000m3/ngđ

Địa điểm: Bắc Ninh
Thời gian thực hiện: 2011 – 2012
Nguồn vốn: Vốn Trong nước
Khách hàng: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án cấp nước cho thị xã Thái Hòa, Nghệ An, vốn ADB

Dự án cấp nước cho thị xã Thái Hòa, Nghệ An, vốn ADB

Địa điểm: Thị xã Thái Hòa – tỉnh Nghệ An
Thời gian thực hiện: 2010-2011
Nguồn vốn: Vốn ADB và vốn Đối ứng
Khách hàng: Công ty TNHH Một thành viến Cấp nước Thái Hòa
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
 Trang:    1  2 
dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12