Dự án cấp nước cho huyện Phù Ninh, Phú Thọ, vốn WB

Dự án cấp nước cho huyện Phù Ninh, Phú Thọ, vốn WB
Địa điểm: tỉnh Phú Thọ
Thời gian thực hiện: 2014
Nguồn vốn: Vốn WB và vốn đối ứng
Khách hàng: Ban QLDA Thủy lợi nước sinh hoạt và Vệ sinh MTNT Phú Thọ
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Đặc điểm chính:
  • Xây dựng Hệ thống cấp nước và đấu nối hộ gia đình cho 08 xã An Đạo, Tiên Du, Hạ Giáp, Phú Nham, Trị Quận, Vĩnh Phúc, Bình Bộ, Tử Đà. 
Dịch vụ cung cấp:
  • Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/1000
  • Khảo sát địa chất
  • Thiết kế bản vẽ thi công
  • Lập tổng dự toán 

Dự án khác

dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12