Dự án xây dựng tuyến ống nước sạch DN2400 từ ngã tư Bình Thái tới Cầu Điện Biên Phủ

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: 12.2017-08.2018
Nguồn vốn: ADB
Khách hàng: VINCI Construction Grands Projects
Đặc điểm chính:
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế chi tiết cấc hạng mục dự án
Đặc điểm chính:
Xây dựng tuyến ống Bê tông nòng thép D2400 dài 10,169 m. đấu nối vào tuyến ống D2400 hiện trạng nằm trên đường Hà Nội và chạy song song với tuyến đường sắt trên cao Metro vượt qua sông Sài Gòn về đường Điện Biên Phủ đấu nối với tuyến ống D2000 hiện trạng cạnh sông Nghiêu Lộc-Thị Nghè.
Tuyến ống thi công ngầm nằm cách mặt đất từ 4-29m, trên hệ thống bố trí các giếng shaft và xây dựng một tháp cắt áp nằm cạnh tháp cắt áp hiện trạng trên đường Điện Biên Phủ
 

Dự án khác

dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12