Hệ thống cấp nước đô thị Điện Nam – Điện Ngọc và Tam Hiệp, vốn ADB

Hệ thống cấp nước đô thị Điện Nam – Điện Ngọc và Tam Hiệp, vốn ADB
Địa điểm: Huyện điện Bàn, Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Thời gian thực hiện: 2015
Nguồn vốn: Vốn ADB và vốn Đối ứng
Khách hàng: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Đặc điểm chính:
 • Xây dựng nhà máy nước Điện Nam, Điện Ngọc công suất 15.000 m3/ngđ
 • Xây dựng hệ thống ống truyền dẫn dài 18,6 km, 44,6km tuyến ống phân phối và 144,7 km tuyến ống dịch vụ.
 • Mở rộng nhà máy nước Tam Hiệp từ 5.000 m3/ngđ lên 20.000 m3/ngđ.
 • Xây dựng đường ống dẫn nước thô từ hồ Phú Ninh lên trạm xử lý mới  tổng chiều dài là 300 m.
 • Xây dựng Nhà máy xử lý nước mới với công suất 15.000 m3/ngđ
 • Mở rộng mạng lưới phân phối, dịch vụ.
Dịch vụ cung cấp
 • Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/200 và 1/500
 • Khảo sát địa chất công trình
 • Điều tra khảo sát thủy văn
 • Thiết kế chi tiết các hạng mục công trình
 • Lập tổng dự toán công trình
 • Lập Hồ sơ mời thầu xây lắp, Đánh giá Hồ sơ dự thầu

Dự án khác

dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12