Quản lý hợp đồng và giám sát xây dựng (LĐ7A) cho các gói thầu LĐ1, LĐ2, LĐ5, LĐ6 thiết kế và thi công hệ thống cấp nước cho các thị trấn Tân Hà, Nam Ban, Đ’Ran, Bằng Lăng

Quản lý hợp đồng và giám sát xây dựng (LĐ7A) cho các gói thầu LĐ1, LĐ2, LĐ5, LĐ6 thiết kế và thi công hệ thống cấp nước cho các thị trấn Tân Hà, Nam Ban, Đ’Ran, Bằng Lăng
Địa điểm: Lâm Đồng
Thời gian thực hiện: 2013
Nguồn vốn: Vốn World Bank
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng.
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Đặc điểm chính:
      Giám sát thiết kế xây dựng LĐ1tại Thị trấn Lâm Hà – Huyện Lâm Hà gồm:
 • Công trình thu: tại hồ thủy điện Đa Dâng II.
 • Trạm bơm nước thô: Q = 90 m3/giờ
 • Ống truyền tải nước thô: Ống thép DN200 – PN20 – L=2.000m và HDPE D225 – PN16 L=5000m.
 •  Nhà máy xử lý nước: đặt tại đầu thị trấn.Công suất: GĐI = 2.000 m3/ngày           
 •  Mạng phân phối và đấu nối vào nhà.
     Giám sát thiết kế xây dựng LĐ2 tại thị trấn Nam Ban–huyện Lâm Hà.
 • Tuyến ống truyền tải nước thô:HDPE D225 - PN8 L =1500m.
 • Xây dựng nhà máy xử lý nước: làng Tầm Xá. Công suất: GĐ= 2000 m3/ngđ
 • Lắp đặt tuyến ống phân phối và đấu nối hộ Gia đình
     Giám sát hợp đồng thiết kế xây dựng LĐ5 tại thị trấn Đ’Ran – Huyện Đơn Dương.
 • Công trình thu: tại suối Đá Bảo thôn Hòa Bình, Thị trấn Đ’Ran;
 • Tuyến ống truyền tải nước thô: HDPE D315 - PN8 L = 2.200m.;
 • Xây dựng nhà máy xử lý nước: làng Hòa Bình, thị xã D'Ran. Công suất GĐI = 1500 m3/ngđ;
 • Lắp đặt tuyến ống phân phối và đấu nối hộ Gia đình
 • Hợp đồng thiết kế xây dựng LĐ6: Địa điểm:  thị trấn Bằng Lăng – Huyện Đam Rông;
 • Công trình thu: tại bờ sông Đar Sal ( gần cầu Đar Sal);
 • Xây dựng trạm bơm nước thô: Q = 800m2/day
 • Tuyến ống truyền tải nước thô: HDPE D160 - PN9 L = 500m;
 • Xây dựng nhà máy xử lý nước: đặt tại đầu thị trấn GĐI = 500 m3/ngđ;
 • Lắp đặt tuyến ống phân phối và đấu nối hộ Gia đình
Dịch vụ cung cấp:
 • Xem xét, thẩm tra thiết kế chi tiết do Nhà thầu chuẩn bị
 • Giám sát khối lượng, chất lượng thi công
 • Giám sát tiến độ thi công
 • Quản lý hợp đồng.

Dự án khác

dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12