Quy hoạch chi tiết khu dân cư thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Quy hoạch chi tiết khu dân cư thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Địa điểm: Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện: 2013
Nguồn vốn: Vốn WB và vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Rạch Giá
Đặc điểm chính: Quy hoạch các khu dân cư của thành phố
Dịch vụ cung cấp: Tư vấn quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/200
dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12