Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban Quản lý Dự án Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè

Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè

Địa điểm: Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB)
Khách hàng: Tập đoàn VINCI Construction Grands Projets
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Chuẩn bị đầu tư xây dựng đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc

Chuẩn bị đầu tư xây dựng đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam
Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Đại học Đà Nẵng
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án Phát triển các trường đại học Quốc Gia Việt Nam – Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội

Dự án Phát triển các trường đại học Quốc Gia Việt Nam – Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa điểm: Thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý dự án trường Đại học Việt Nhật-Thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Phát triển và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long

Phát triển và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long

Địa điểm: Thành phố Vĩnh Long
Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án xây dựng tuyến ống nước sạch DN2400 từ ngã tư Bình Thái tới Cầu Điện Biên Phủ

Dự án xây dựng tuyến ống nước sạch DN2400 từ ngã tư Bình Thái tới Cầu Điện Biên Phủ

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: Năm 2017-2020
Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
Khách hàng: Tập đoàn VINCI Construction Grands Projects
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7