Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, vốn WB

Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, vốn WB

Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
Thời gian thực hiện: 2015 - 2016
Nguồn vốn: vốn WB
Khách hàng: Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị Thành phố Cần Thơ
Đặc điểm chính:
Dịch vụ cung cấp:
Hệ thống cấp nước đô thị Điện Nam – Điện Ngọc và Tam Hiệp, vốn ADB

Hệ thống cấp nước đô thị Điện Nam – Điện Ngọc và Tam Hiệp, vốn ADB

Địa điểm: Huyện điện Bàn, Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Thời gian thực hiện: 2015
Nguồn vốn: Vốn ADB và vốn Đối ứng
Khách hàng: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Quy hoạch chi tiết khu dân cư thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Quy hoạch chi tiết khu dân cư thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Địa điểm: Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Thời gian thực hiện: 2013
Nguồn vốn: Vốn WB và vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Rạch Giá
Đặc điểm chính: Quy hoạch các khu dân cư của thành phố
Dịch vụ cung cấp: Tư vấn quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/200
Dự án cấp nước cho huyện Phù Ninh, Phú Thọ, vốn WB

Dự án cấp nước cho huyện Phù Ninh, Phú Thọ, vốn WB

Địa điểm: tỉnh Phú Thọ
Thời gian thực hiện: 2014
Nguồn vốn: Vốn WB và vốn đối ứng
Khách hàng: Ban QLDA Thủy lợi nước sinh hoạt và Vệ sinh MTNT Phú Thọ
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cần Thơ

Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cần Thơ

Địa điểm: thành phố Cần Thơ
Thời gian thực hiện: 2012 - 2013
Nguồn vốn: Vốn World Bank
Khách hàng: Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng Bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án Thành phố Cần Thơ
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Nhà máy dệt may QT

Nhà máy dệt may QT

Địa điểm: Bắc Giang
Thời gian thực hiện: 2011-2012
Nguồn vốn: Vốn Trong nước
Khách hàng: Công ty TNHH MTV dệt may QT
Đặc điểm chính: ---
Dịch vụ cung cấp: ---
dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12