Nhà máy dệt may QT

Nhà máy dệt may QT

Địa điểm: Bắc Giang
Thời gian thực hiện: 2011-2012
Nguồn vốn: Vốn Trong nước
Khách hàng: Công ty TNHH MTV dệt may QT
Đặc điểm chính: ---
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Địa điểm: Tỉnh Hà Tĩnh
Thời gian thực hiện: 2015
Nguồn vốn: Vốn Abu dahbi
Khách hàng: Ban quản lý dự án ISDP – HIRDP – ICDP Hà Tĩnh.
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Tư vấn lập văn kiện dự án
dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12