Tư vấn xây dựng Hạ tầng kỹ thuật của các khu đô thị, các khu công nghiệp, khu dân cư, nhà máy,.. đã được Intec thực hiện trong nhiều dự án. Hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc,… Một số dự án tiêu biểu mà Intec đã thực hiện
  • Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, vay vốn Ahbu dhabi
  • Dự án xây dựng khu dệt may QT, Bắc Giang
dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12