Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Địa điểm: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Thời gian thực hiện: Năm 2016
Nguồn vốn: vốn WB
Khách hàng: Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh
Đặc điểm chính:
Dịch vụ cung cấp:

Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Địa điểm: Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Thời gian thực hiện: Năm 2016
Nguồn vốn: vốn WB
Khách hàng: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
Đặc điểm chính:
Dịch vụ cung cấp:

Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, vốn vay WB

Địa điểm: Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017
Nguồn vốn: vốn đối ứng
Khách hàng: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
Đặc điểm chính:
Dịch vụ cung cấp:

Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, vốn vay WB

Địa điểm: Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Thời gian thực hiện: Năm 2016
Nguồn vốn: vốn vay WB
Khách hàng: Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu
Đặc điểm chính:
Dịch vụ cung cấp:

Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Địa điểm: Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Thời gian thực hiện: Năm 2016
Nguồn vốn: vốn WB
Khách hàng: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre
Đặc điểm chính:
Dịch vụ cung cấp:
Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, vốn WB

Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, vốn WB

Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
Thời gian thực hiện: 2015 - 2016
Nguồn vốn: vốn WB
Khách hàng: Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị Thành phố Cần Thơ
Đặc điểm chính:
Dịch vụ cung cấp:
Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho

Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho

Địa điểm: Thành phố Mỹ Tho
Thời gian thực hiện: 2012 – 2013
Nguồn vốn: Vốn World Bank
Khách hàng: Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị Thành phố Mỹ Tho.
Đặc điểm chính:
Dịch vụ cung cấp:
 Trang:    1  2 
dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12