Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cần Thơ

Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cần Thơ
Địa điểm: thành phố Cần Thơ
Thời gian thực hiện: 2012 - 2013
Nguồn vốn: Vốn World Bank
Khách hàng: Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng Bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án Thành phố Cần Thơ
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Đặc điểm chính:
 • Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở Hạ tầng cấp 3 trong các khu thu nhập thấp gồm 31 khu thu nhập thấp (LIAS) tại 11 phường
 • Nâng cấp đường hẻm, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước, vệ sinh môi trường và điện chiếu sáng công cộng.
      Hợp phần 2: Xây dựng và cải tạo Hạ tầng hỗ trợ cấp 1, 2. Bao gồm 6 hạng mục đầu tư:
 • Đường ống phân phối nước sạch cho khu LIA 1
 • Cải tạo và nâng cấp các các tuyến đường thuộc phường Lê Bình – quận Cái Răng.
 • Cải tạo hồ Bún Xáng bao gồm:Cải tạo khu vực hồ Bún Xáng, hệ thống thoát nước lưu vực hồ Bún Xáng, xây dựng đập tràn, cửa file để điều hòa mực nước cho Hồ Bún Xáng, cải tạo Rạch Ngỗng, cải tạo rạch phía Nam hồ Bún Xáng
 • Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Việt Hồng.
 • Cải tạo Rạch Sao.
 • Cung cấp thiết bị quản lý nước thải và vệ sinh môi trường.
      Hợp phần 3: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu tái định cư phường Long Tuyền, tổng diện tích 5,55ha
      Hợp phần 4: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực thực hiện và quản lý dự án
 
Dịch vụ cung cấp:
 • Thiết kế Bản vẽ thi công
 • Lập tổng dự toán, lập HSMT và đánh giá HSDT thi công
 • Khảo sát địa hình phục vụ cho thiết kế chi tiết 30% khối lượng.
 • Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế chi tiết 30% khối lượng.

Dự án khác

dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12