Nhân sự

 Nhân sự công ty:
         Sau gần 10 năm thành lập và hoạt động, Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Quốc tế hiện có hơn 90 cán bộ công nhân viên
 (bao gồm cán bộ thường trực và cộng tác viên) với nhiều chuyên môn/ chuyên ngành khác nhau, tất cả các nhân sự  chính và cộng tác viên của Công ty đều có trình độ Đại học trở lên, trong đó trình độ trên đại học chiếm hơn 20%, hơn 60% nhân sự có trên 10 năm kinh nghiệm, các nhân sự còn lại có kinh nghiệm từ 5 đến 10 năm
 
dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12