Dự án khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại vĩnh tường tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Thời gian thực hiện: 6.2018-12.2018
Nguồn vốn:
Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG
Đặc điểm chính:
Dịch vụ cung cấp: Tư vấn khảo sát địa chất và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục Trạm xử lý nước thải
Dự án thoát nước và xử lý nước thải thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Dự án thoát nước và xử lý nước thải thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Địa điểm: Thị xã Thái Hòa – tỉnh Nghệ An
Thời gian thực hiện: 2012
Nguồn vốn: Vốn WB và vốn đối ứng
Khách hàng: Ban QLDA Xây dựng công trình hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Thái Hòa
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Địa điểm: Thành phố Cao Bằng – tỉnh Cao Bằng
Thời gian thực hiện: 2013
Nguồn vốn: Vốn DANIDA (Đan Mạch)
Khách hàng: Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng Thị xã Cao Bằng.
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12