Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè

Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè

Địa điểm: Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB)
Khách hàng: Tập đoàn VINCI Construction Grands Projets
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu đô thị Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu đô thị Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Thời gian thực hiện: Năm 2018
Nguồn vốn: Vốn Doanh nghiệp
Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án thoát nước và xử lý nước thải thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Dự án thoát nước và xử lý nước thải thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Địa điểm: Thị xã Thái Hòa – tỉnh Nghệ An
Thời gian thực hiện: Năm 2012
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban QLDA Xây dựng công trình hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Thái Hòa
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Địa điểm: Thành phố Cao Bằng – tỉnh Cao Bằng
Thời gian thực hiện: Năm 2013
Nguồn vốn: Vốn DANIDA (Đan Mạch)
Khách hàng: Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng Thị xã Cao Bằng
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7