Chứng nhận Đăng ký quyền tác giả

23/11/2017 03:01

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm:
“Viết về Tổ hợp kỹ thuật cơ bản Công nghệ xử lý nước thiên nhiên”

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cấp Giấy chứng nhân Đăng ký quyền tác giả số 3105/2017/QTG cho tác phẩm: “Viết về Tổ hợp kỹ thuật cơ bản Công nghệ xử lý nước thiên nhiên”
Tác phẩm do nhóm tác giả từ Công ty Cổ phần tư vẫn Kỹ thuật Quốc tế (INTEC), Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam và Đại học xây dựng gồm:Thạc sỹ Trịnh Xuân Đức, Thạc sỹ Đoàn Mạnh Hùng, Thạc sỹ Lê Anh Tuấn, Kỹ sư Phí Đức Dũng và Tiến sỹ Đặng Thị Thanh Huyền biên soạn. Tác phẩm là tập hợp những công nghệ xử lý nước nguồn và nước mặt tiên tiến ngoài các công trình xử lý nước truyền thống. Nội dung chính của tài liệu bao gồm: giới thiệu về sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước, chất keo tụ và phản ứng tạo bông cặn, phương pháp lắng và tuyển nổi, công nghệ lọc nước, phương pháp khử trùng và những nội dung cần thiết cho việc quy hoạch trạm xử lý nước sạch.
Tài liệu “ Hệ thống tổ hợp tương hỗ trong kỹ thuật xử lý nước thải” gồm 2 tập
Tập 1: Khoa học liên ngành phương pháp hóa lý
Tập 2: Phương pháp vi sinh
 

Các tin khác

dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12