Ninh Thuận: Lập chiến lược truyền thông về quản lý nguồn nước và phát triển đô thị

07/10/2015 08:15

Ngày 22/4, Ban Xây dựng năng lực và quản lý dự án tài nguyên nước tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến lập chiến lược truyền thông về quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ đến biến đổi khí hậu.

  
Ảnh minh hoạ
 
Mục tiêu của chiến lược truyền thông là nhằm góp phần tăng cường kiến thức, nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước, quản lý tổng hợp tài nguyên nước, phát triển đô thị bền vững; qua đó góp phần làm thay đổi thái độ của các nhóm đối tượng trong việc thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong quản lý nguồn nước và phát triển đô thị. 

Việc tham vấn ý kiến lập chiến lược truyền thông là cơ hội để Ban Xây dựng năng lực và quản lý dự án tài nguyên nước tỉnh Ninh Thuận và cộng đồng địa phương đối thoại, chia sẻ về phương thức quản lý tài nguyên nước, phát triển đô thị bền vững trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu, qua đó hình thành cơ chế hỗ trợ đối thoại trong khuôn khổ mỗi dự án. 

Để đảm bảo tính bền vững của các hoạt động truyền thông và phát triển cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững, quản lý tổng hợp tài nguyên nước hiệu quả, việc xây dựng được các nhóm cộng đồng mục tiêu, thu hút sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước là hết sức cần thiết, đảm bảo tính bền vững của dự án, chương trình. 

Theo Ban Xây dựng năng lực và quản lý dự án tài nguyên nước tỉnh Ninh Thuận: Căn cứ khung chiến lược tổng thể về truyền thông và phát triển cộng đồng, từ nay đến hết năm 2018, Ban Xây dựng năng lực và quản lý dự án tài nguyên nước sẽ xây dựng các chương trình với các hoạt động ưu tiên. Theo đó sẽ tập trung thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xác định đối tượng, nội dung và phương thức; xây dựng mạng lưới truyền thông và phát triển cộng đồng, đào tạo năng lực về truyền thông và cộng đồng nhằm thực hiện mục tiêu trên. Ban cũng triển khai các chương trình ưu tiên, các hoạt động thử nghiệm, đồng thời thực thi các hoạt động, phát triển và nhân rộng các mô hình, kết quả đã đạt được… 

Tại hội thảo, bà Trần Minh Phượng, chuyên gia truyền thông cộng đồng, Ban Hỗ trợ kỹ thuật- Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Tiến trình biến đổi khí hậu gây ra bởi các hoạt động của con người đã hiện hữu trên toàn cầu và được xem là một trong những thách thức lớn nhất của thế giới. Biến đổi khí hậu và đô thị nhanh đang tác động tới nhiều khu vực ở Việt Nam, trong đó có 3 tỉnh có bản chất địa hình tương tự nhau là Ninh Thuận, Bình Thuận và Hà Tĩnh. Riêng với Ninh Thuận, thách thức về biến đổi khí hậu là tăng rủi ro hạn hán và lũ lụt do tập trung lượng mưa, nước biển dâng và xâm nhập mặn. 

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Bỉ, các dự án đã được ký kết gồm Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh; dự án quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu ở Ninh Thuận; dự án quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu ở Hà Tĩnh; dự án quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu ở Bình Thuận; dự án Ban hỗ trợ kỹ thuật; trong đó Ban Hỗ trợ kỹ thuật đóng vai trò là cầu nối giữa các bên liên quan tới biến đổi khí hậu, phát triển đô thị và quản lý nguồn nước ở cấp tỉnh và Trung ương. 

Dự án quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu được thực hiện từ năm 2013 đến 2019, với tổng vốn 9,5 triệu Euro, trong đó Vương quốc Bỉ tài trợ 8 triệu Euro, vốn đối ứng của Việt Nam 1,5 triệu Euro.
 
 

Các tin khác

dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12