Dự án Kè bờ sông Cần Thơ-ứng phó với Biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ

Dự án Kè bờ sông Cần Thơ-ứng phó với Biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ

Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
Thời gian thực hiện: 02-06/2013
Nguồn vốn: Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình
Dự án Cải thiện Môi trường và Thích ứng với Biến đổi khí hậu Hội An, tỉnh Quảng Nam

Dự án Cải thiện Môi trường và Thích ứng với Biến đổi khí hậu Hội An, tỉnh Quảng Nam

Địa điểm: Quảng Nam
Thời gian thực hiện: 2012 – 2013
Nguồn vốn: Vốn World Bank
Khách hàng: Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị Thành phố Mỹ Tho
Đặc điểm chính: ---
Dịch vụ cung cấp: ---
dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12