Dự án Cải thiện Môi trường và Thích ứng với Biến đổi khí hậu Hội An, tỉnh Quảng Nam

Dự án Cải thiện Môi trường và Thích ứng với Biến đổi khí hậu Hội An, tỉnh Quảng Nam
Địa điểm: Thành phố Hội An-Tỉnh Quảng Nam
Thời gian thực hiện: Năm 2012–2013 và năm 2020-2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn Đối ứng
Khách hàng: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Nam
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Đặc điểm chính:

Hợp phần 1: Đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng các tuyến đường giao thông:
  • Tuyến đường DT 608 kết hợp kè một đoạn sông từ đường tránh Vĩnh Điện đến Bến xe Hội An;
  • Đường dẫn cầu Cửa Đại
Hợp phần 2: Phòng chống ngập lụt và xói lở:
  • Nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò;
  • Kè chống xói lỡ bờ biển Cửa Đại;
  • Nâng cấp hồ Pháp Bảo.
Hợp phần 3: Kè và nâng cấp hồ chứa nước Lai Nghi và hệ thống cấp nước sạch;

Hợp phần 4: Đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị để phát triển quỹ đất dọc theo hai bên đường dẫn đến cầu Cửa Đại và dọc theo hai bờ sông Cổ Cò.
  • Đầu tư hạ tầng cơ sở cho khu đô thị Cổ Cò;
  • Đầu tư hạ tầng cơ sở cho khu đô thị Cẩm Thanh (địa phương gọi là Cồn Tiến);
Hợp phần 5: Nâng cao năng lực quản lý của các Sở, Ban, Ngành và hỗ trợ kỹ thuật.

Dịch vụ cung cấp:

Năm 2013
  • Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất
  • Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
Năm 2020-2021
  • Thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Hồ Lai Nghi

Dự án khác

dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7